ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kolibri Print Kft.

Székhely: 1171 Budapest Zrínyi utca 129.

Cégjegyzékszám: 01 09 915699

E-mail elérhetőség: ezfoto@ezfoto.hu

Telefonszám: +36 (1) 256 48 57

Adatkezelés helyei:

Általános rendelkezések

A Kolibri Print Kft. kiemelt figyelmet fordít ügyfelei, vevői, megrendelői, a szolgáltatások iránt érdeklődők, és a képeken megjelenő személyek (továbbiakban érintettek) személyes adatainak biztonságára. Az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat az ajánlatunk/szolgáltatásunk működését, és a minőség javítását/jobbítását szolgálja. Az Érintettek személyes adatainak védelmét a Kolibri Print Kft. teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy az Érintettek mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, online fotó kidolgozás szolgáltatásunk használata során, illetve megrendelés, bejelentkezés, e-mail küldés során, továbbá kiterjed arra is, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre weboldalunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Kolibri Print Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben az Érintett meglátogatja weboldalunkat/online képfeltöltőnket, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja az Érintettek bizonyos személyes adatait, így az Érintett IP címét, a megrendelés céljából felhasznált feltöltő szoftvert (ActiveX, Flash, Java stb.), a kapcsolatkezelés azonításához szükséges Session_ID-t, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és pontos időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat az Érintett szabad akaratából, önként pl. honlapon történő üzenetküldés, bejelenkezés keretében, online képfeltöltéshez végrehajtott regisztrációkor, megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során.

Az online képkidolgozás szolgáltatás igénybevétele során a regisztrációkor megadandó adatok: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím. A felsorolt adatok hiányában, vagy azok valótlansága esetén nincs lehetőség a Kolibri Print Kft. online fotókidolgozás szolgáltatásának igénybevételére.

Amennyiben a személyes adatok megadásához kapcsolódóan vásárlás (adás-vétel) történik (pl.: online fotókidolgozás, online fotótermék rendelés, online bejelentkezés különböző fotós szolgáltatásokra és azok megrendelése, telephelyen történő megrendelés (keretezés, fotózás, képkidolgozás, fotótermék-készítés, termékmegrendelés), úgy a jelenleg hatályos számviteli törvény szerint a számlázáshoz szükséges személyes adatok megőrzése, indokoltságtól függően maximum 8 év.

 • A fotótermékek/fényképek készítéséhez online leadott képeik megőrzési ideje 60 nap, ezek törlése e-mailben történő megkeresés formájában kérhető. A kérés beérkezésétől számított 12 órán belül a Kolibri Print Kft. alkalmazottai eleget tesznek annak.
 • Offline leadott képeik megőrzési ideje 180 nap. Az elkészült fotótemékek/fényképek megőrzési ideje 180 nap. Az offline leadott képek megsemmisítése kizárólag személyesen, megfelelő személyazonosság igazolás esetén kérhető. Az elkészült fotók/fotótermékek megsemmisítése nem kérhető. Mivel ezen termékekre természetükből adódóan (az ügyfél külön kérésére, az ő igényei szerint készülő termék) a vásárlóstól való elállás joga nem vonatkozik, így ezekkel átvétel utána az ügyfél saját maga rendelkezik.

Az Érintettek képmásait a fotótermékek kidolgozása/elkészítése, fotózás képeinek kiválasztása céljából az online galérián tehetjük elérhetővé, amely jelszóval védett, és kizárólag megrendelőink, ügyfeleink, felhasználóink számára érhető el, a feltöltést követő 60 napig tárolódnak, amennyiben a megrendelő, ügyfél, felhasználó másképpen nem határoz. A megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak bármikor lehetősége van arra, hogy e-mailben az online galériába feltöltött képmásaik törlését kérjék. A kérés beérkezésétől számított 12 órán belül a Kolibri Print Kft. alkalmazottai eleget tesznek annak.

A megrendelés befejezését (elkészítését) és kiszállítását követően az Érintettek képmásai 6 hétig kerülnek a gyártásban/termelésben megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. Ezt követően a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.

Az elkészült fotótermékek/fényképek átadása kizárólag az online megrendeléskor megadott névvel,/sorszámmal vagy az offline megrendeléskor a leadáskor munkatársunk által átadott, sorszámozott azonosító cédulával lehetséges. A cédula elvesztése, vagy az online megrendelő nehézkes beazonosítása (pl: több azonos név, nem ismert sorszám) esetén a Kolibri Print Kft. munkatársa személyazonosító okmány bemutatásához kötheti a fotótermékek/fényképek átadását.

Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a bejelentkezés, a jelszó, a-mail cím, telefonszám, a címadatok biztonságos, külön erre a célra, önálló egységgént üzemelő tűzfallal ellátott szerveren kerülnek tárolásra.

Üzletünkben 24 órás kamerarendszer működik. Az adatok biztonságosan, külön erre a célra üzemeltetett egységen tárolódnak a felvételtől számított 24 óráig.

A kifizetések feldolgozásához/lebonyolításához, a szükséges fizetési adatokat átadjuk (továbbítjuk) a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és adott esetben általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy az Érintett által a megrendelés során kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak. Üzletünkben bankkártya elfogadó terminál működik, amelyet a Global Payments Europe s.r.o biztosít, és ezzel együtt felel az ügyféladatok biztonságáért.

A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében, hatósági megkeresés esetén történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre.

A Kolibri Print Kft. számos szolgáltatását (egyes fotótermékek, képkeretezés, névjegykártya készítés, oklevél készítés) alvállalkozó bevonásával végzi. Ezen szolgáltatások működéséhez a Kolibri Print Kft. az alvállalkozó részére biztosíthatja a megrendelő által leadott képi anyagot/vagy a termék elkészüléséhez szükséges személyes adatokat, információkat. A Kolibri Print Kft. az alvállalkozóknál történő adatvédelmi incidensekért a Kolibri Print Kft. felelősséget nem vállal.

A célhoz kötöttség elve

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. Az Érintettek személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében kerülnek felhasználásra, kezelésre. Az Érintettek személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra, amennyiben az Érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta, azzal, hogy az Érintett bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

Tájékoztatjuk továbbá:

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatait nem továbbítjuk.

– megadott adatait profilalkotásra valamint automatizált döntéshozatalra nem használjuk.

– adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatfeldolgozás

A Kolibri Print Kft. szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek) csomagolásával, kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon kell, hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a Kolibri Print Kft. az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során kiemelt figyelmet fordít az adat- és titokvédelmi előírások betartatására, ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Kolibri Print Kft-vel kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A Kolibri Print Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

ML Trade Hungary Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Cégjegyzékszám: 01 09 967010
Email: info@mlt.hu

Hírlevél

Amennyiben az Érintett feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében az Érintettnek joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

Sütik használata

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunkat (annak meglátogatását) és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink számára, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik. Beállíthatja akként a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k elhelyezéséről továbbá a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja. A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat.

Névtelen felhasználói adatok gyűjtése

A Kolibri Print Kft. weboldalán a Google Inc. (Google Remarketing webes elemzési technológia) webes elemzési technológiájával marketing és optimalizálási céllal gyűjtenek és tárolnak személyes adatokat, azonban név szerint nem azonosítják a felhasználókat, az adatokat a felhasználói profilok álnevesítését követően használják a látogatók viselkedésének elemzésére (mi iránt érdeklődnek), szolgáltatásaink minősége javításának és az igényeknek megfelelő kialakításának értékelésére. Ezek olyan rövidebb szövegfájlok, amelyeket helyben tárolnak a webhely látogatójának számítógépén, és így amennyiben ismét felkeresi weboldalunkat, weboldalunk megismeri honlap látogatóját. Az álnév alatti felhasználói profilok nem kerülnek egyesítésre (összekapcsolásra) az álnév hordozójával kapcsolatos személyes adatokkal az érintett személy konkrét, kifejezett hozzájárulása nélkül.

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatóak:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Az adatkezelés biztonsága

A Kolibri Print Kft. megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a technológiai fejlődéssel összhangban.

Érintett jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:

 1. Az érintett hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)

Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

 1. A helyesbítéshez és a törléshez való jog

Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok – például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték – fennáll.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

 1. A tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Hatósághoz való fordulás joga: Jogainak megsértése esetén jogában áll adatvédelmi tisztviselőnkhöz, valamint bírósághoz fordulni.

Panasszal adatvédelmi megbízottunkon felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet, melynek elérhetőségei a következők:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.

Telefon: 061-391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

holnap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi megbízott

Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának Hozzánk, kérjük, forduljon Hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Molnár Dániel ügyv.

E-mail elérhetősége: kolibriprintkft@gmail.com

További információk, főbb fogalmak:

adatkezelő fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés fogalma: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

a Cookiek-ról:

Webáruházunk azért használ cookiekat, hogy javíthassunk a vásárlóink, látogatóink által  igénybevett szolgáltatások minőségén. Az általunk használt Cookiek némelyike az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében elengedhetetlen, egyebek pedig lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos (statisztikák) elkészítését. Egyes Cookie- eltűnnek a böngésző ablak bezárásával, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a felhasználó számítógépén maradnak.

A feltétlenül szükséges Cookie-k:

 • Emlékeznek, mi van a bevásárló kosár tartalmára
 • Emlékeznek, a rendelési folyamatra

A funkcionális Cookie-k:

 • Emlékeznek a bejelentkezési adatokra
 • Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
 • Biztosítják a weboldal következetes megjelenését
 • Élő chat támogatást kínálnak

A teljesítmény Cookie-k:

 • Növelik a weboldal teljesítményét
 • Fokozzák a felhasználói élményt

A célzó Cookie-k:

 • Lehetővé teszik a “Megosztást” és “Kedvelést”
 • Információkat küldenek egyéb weboldalak számára, hogy azok személyre szabhassák hirdetéseiket

Példák a felhasználásra:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 • Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül
 • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így nem szükséges azok többszöri megadása egy feladat során
 • Felismerik, a már egyszer a felhasználó által megadott egy felhasználónevet és jelszót, , így azt nem kell megismételni a további böngészés során
 • Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást
 • Felhasználói adatokat elemeznek, hogy későbbiekben ezen statisztikák figyelembevételével javíthassuk a felhasználói, vásárlói élményt

A látogatás során mellőzött a Cookie-k használata, a legtöbb funkció és elvárt működését akadályozza..

Amennyiben a felhasználó a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, úgy ezt a böngészőben található “Súgó” menüpontra kattintva a böngésző szolgáltatójának utasításai alapján teheti meg.

További információ a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon vagy kattints a böngésző “Súgó menüpontjára.

A Kolibri Print Kft, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen tájékoztatót a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak.

2018.01.10.