ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az online www.ezfoto.hu, www.ezfoto-kolibriprintkft.hu, http://bolt.ezfoto.hu/kepfeltolto_new/admin.phtml oldalakon, vagy személyesen üzletünkben leadott rendelésekkel létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit szabályozza.

Hivatásos, reklám,- és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek csak akkor vonatkoznak, ha ezek előzetesen írásban egyeztetésre kerültek.

1. FELEK

Eladó:

Kolibri Print Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Béke út 21-29.

Cégjegyzékszám: 01 09 915699

Adószám: 14698413-2-42

Telefon: +36 (1) 256 48 57

Email: ezfoto@ezfoto.hu / kolibriprintkft@gmail.com

Vásárló:

A jelen ÁSZF alkalmazásában a Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést ad le az Eladó irányába fényképkidolgozás, naptárkészítés, oklevél-, névjegykártya-, egyéb szóróanyag készítés,  keretezés, fotózás, fényképes ajándéktárgy készítés, vagy egyéb az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

2. FOGALMAK

Termék: a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek);

Megrendelés: ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan;

Szerződés: a Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés;

Saját fiók: a Vásárló által a online fotókidolgozás felületen regisztráció során létrehozott felhasználói fiók, tárolja a Vásárló alábbi személyes adatait, és lehetőséget biztosít az online megrendelésre:

Rendelés-felvételi lap: A vásárló személyesen leadott rendelése során az eladó által kitöltött sorszámozott adatlap, amely tartalmazza a vásárló személyes adatait, a rendelés adatait és elkészülésének pontos dátumát.

– vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve

– e-mail cím

– jelszó

– cím

– telefonszám;

Online képfeltöltő: a www.ezfoto.hu, www.ezfoto-kolibriprintkft.hu, http://bolt.ezfoto.hu/kepfeltolto_new/admin.phtml oldalakon keresztül elérhető, a Kolibri Print Kft. saját szerverén futó, online fénykép és fényképes ajándéktárgy megrendelését lehetővé tevő rendszer.

3. REGISZTRÁCIÓ / RENDELÉSFELVÉTEL

3.1. Vásárló köteles az Online képfeltöltőben Saját fiókot létrehozni, illetve jogosult a létrehozott Saját fiókot bármikor megszüntetni / Személyes rendelés leadás esetén a Vásárló köteles személyes adatainak rendelés felvételi lapon történő rögzítéséhez hozzájárulni.

3.2. A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni az Eladóval, a téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért Eladó nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, Eladó jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a megrendelést törölni és a kiszolgálást megtagadni.

3.3. A megrendelés leadásával a Vásárló hozzájárul, hogy a Kolibri Print Kft. alkalmazottai a rendeléssel felmerülő kérdések, információk esetén a megadott elérhetőségeken felkeressék.

3.4. Online megrendelés esetén a Vásárló köteles a Saját fiók létrehozásához megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan és titokban kezelni. Offline megrendelés esetén a vásárló köteles a megrendelőlap őt illető sorszámozott részét biztonságban megőrizni. Ezen kötelezettség elmulasztásából és a felhasználói adatok illetéktelen harmadik személy birtokába kerüléséből adódó károkért az Eladó nem felel.

3.5. Online megrendelés esetén a Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Saját fiók létrehozása során megadott adatai naprakészek és pontosak legyenek, továbbá, hogy azok változása esetén a Saját fiókban rögzített adatokat megfelelően módosítsa, illetve, hogy a megadott e-mail cím és telefonszám működőképesek legyenek. Ezek elmulasztásából eredő károkért az Eladó nem felel. Amennyiben az Eladó szembesül ezen kötelezettség elmulasztásával járó helytelen adatokkal, úgy a 3.2-es pontban leírtak mérvadóak.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Az online képfeltöltő használata során az Eladó és a Vásárló által szerint megkötendő szerződés elektronikus, azaz nem minősül írásbeli szerződésnek. Személyes megrendelés esetén a megrendelőlap írásbeli szerződésnek minősül.

4.2. Az Eladó és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.

4.3. A vásárló a Kolibri Print Kft. szolgáltatásainak árairól naprakész információkat kaphat a weboldalról és az üzletből egyaránt. A feltüntetett árak bruttó árak.

4.4. Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése az Online feltöltésen keresztül

4.4.1. A Termékek kiválasztására a Saját fiókba történő belépést, majd a képek feltöltését követően van lehetőség.

A Vásárló az online feltöltés fülre kattintva egy az online feltöltés működését segítő, információs oldalon keresztül juthat el. Fontos! A képek feltöltése kizárólag az információs oldalon megadott böngésző paraméterekkel lehetséges zökkenőmentesen.

A képek feltöltésére két lehetőség áll rendelkezésre:

A: Képek feltöltése egyszerűen – tömeges kiválasztást tesz lehetővé, azonban kizárólag internet explorerből, java futtatói környezetben működik.

B: Képek és betömörített állományok feltöltése – a képek ezzel a lehetőséggel egyesével, vagy tömegesen betömörített állományokban is feltölthetőek. Ezen lehetőséget az össze böngésző támogatja.

4.4.2 Fényképek és fotócikkek (naptár, vászonkép, poszter) megrendelése

4.4.2.A.1. Online feltöltés esetén az előbbiekben leírtak szerinti képfeltöltés után a képek darabszáma, FIT FILL eljárás tisztázása és a fotócikk beállítására is lehetőség nyílik.

Naptár rendelés a kiválasztott naptársablon számának megjegyzés mezőbe történő beírásával válik a rendelés érvényessé. Ennek hiányában az Eladó nem tudja beazonosítani a Vásárló által kért sablont.

4.4.2.2. A Vásárló a beállítások elvégzése utána megrendelés gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

4.2.2.3. A rendelési folyamat végén a rendszer a köszönő oldalon kiírja a rendelés számot, amelyet a Vásárlónak fel kell jegyeznie, mert az eladó a rendelés átvételekor, a rendelés beazonosításának céljából elkérheti.

4.2.2.4. A megrendelésről a rendszer visszaigazoló e-mailt küld, ám ez az Eladó hibáján kívül különböző e-mail szolgáltatóknál spamnak minősülve azonnal törlésre, spam mappába, vagy kukába kerülhet. A köszönő oldalon megjelenő rendelés szám visszaigazolásnak tekinthető, azonban amennyiben a Vásárló nem biztos megrendelésének beérkezésében, úgy telefonon érdeklődhet az Eladónál.

4.5. Termék kiválasztása és a Megrendelése személyesen

 4.5.1 A Vásárló az Eladó telephelyén személyesen is leadhatja rendelését

4.5.2 A személyesen leadott rendelések rögzítése megredelőlapon/rendelésfelvételi tasakon történik. A dokumentumok tartalmazzák az Eladó cégadatait, a Vásárló személyes adatait, a megrendelés tartalmát és várható elkészülési idejét.

4.5.3 A megrendelőlap/rendelésfelvételi lap az Eladó és a Vásárló között létrejövő papír alapú szerződésnek minősül, amelyen a Vásárló aláírásával ismeri el a vásárlásra vonatkozó ajánlati kötöttségét, illetve, hogy a termékről a vásárláshoz kapcsolódóan minden információ a birtokába került.

4.5.4 Digitális anyag személyesen történő leadása

4.5.4.1. Az Eladó digitális anyagot különböző adathordozókon (külső merevlemez, memóriakártya, pendrive, cd, dvd, mobiltelefon) képes kábel segítségével fogadni.

4.5.4.1.2. Az Eladó kábelt nem biztosít, arról a vevőnek kell gondoskodnia.

4.5.4.1.3. Az Eladó kizárólag térítés ellenében vállalja a képek darabszám és név szerinti kiválogatását, még abban az esetben is, ha a Vevő az Eladó munkatársa mellet állva adja a válogatásra vonatkozó utasításokat. A képek kiválogatásának díja: minden megkezdett 15 perc 1000 Ft + Áfa, azaz 1270 Ft.

4.5.4.1.3.1. Az Eladó a képek kiválogatását a vásárlók számától és a már bent lévő munka mennyiségétől függően megtagadhatja.

4.5.4.1.4. Az Eladó nem fogad digitális anyagot E-mailből, Facebookról  egyéb képmegosztó és social oldalakról.

4.5.4.1.5. Az Eladó megtagadhatja a digitális anyag átvételét mobiltelefonról abban az esetben, amennyiben a vásárló nem tudja használni saját készülékét annyira, hogy a képeket a készülék memóriájában elkülönítse, hogy azokat válogatás nélkül át lehessen másolni.

4.5.4.1.5.1. Az Eladó a 4.5.4.1.3 pontban meghatározott díjat számol fel abban az esetben, amennyiben a Vásárló mobiltelefonján nincsenek elkülönítve a képek, de a vásárló igényli azok megkeresését.

4.6. Különleges rendelkezések a digitális képek leadására vonatkozóan (online vagy személyesen)

4.6.1 Fénykép méretek:

  • 8,9 x 12,7 cm
  • 10,2 x 15,2 cm
  • 12,7 x 17,8 cm
  • 15,2 x 21 cm–
  • 17,8 x 25,4 cm
  • 20,3 x 30 cm
  • 25,4 x 38 cm

4.6.1 A pontos méretre beállított képek előhívása kizárólag 400 dpi felbontású digitális anyag leadása esetén lehetséges.

4.6.2 A Vásárló felelőssége a méretarányok betartása. Kb: 3:2.

4.6.2.1 Az Eladó a nem megfelelő méretarányú képeket FIT – FILL eljárásokban tudja korrigálni.

4.6.2.1.1. FIT eljárás esetén a teljes kép a fotópapírra kerül, úgy, hogy a kitöltetlen részek fehér kitöltő színt kapnak, így a papír szélén két fehér csík lesz látható.

4.6.2.1.2. FILL eljárás esetén a kép le fog lógni a fotópapírról, azonban teljesen kitölti azt. Ennek veszélye, hogy a képből lényeges részek is levágásra kerülhetnek.

4.6.2.1.3. Mivel a méretarányok, és a FIT FILL eljárás személyes megrendelés esetén az Eladótól, online megrendelés esetén a weboldal információiból tisztázásra kerül, így annak nem ismerésére való hivatkozás nem jelent jogalapot semmiféle reklamációhoz, sem pedig a vásárlástól való elálláshoz.

4.6.2.1.3.1 Online megrendelés esetén a kért eljárást a Vásárló beállításaitól függ. Az Eladó nem változtatja meg azt, hiszen ezzel felülbírálná a vásárló döntését.

4.6.2.1.4. Az Eladó egy megrendelésen belül egy féle korrekciós technikával dolgozik. (Ha a Vásárló lead 100 képet, és a képek fele méretarányos és FILL eljárásban sem kerülne levágásra lényeges tartalom, de a másik fele nem megfelelő, abban az esetben sem választhat két fajta eljárást egy megrendelés keretében.) Amennyiben a vásárló kétféle eljárást kíván igénybe venni, úgy a képeket az eljárások szerint szét kell válogatnia. Amennyiben kéri a képek Eladó általi szétválogatását úgy annak díja a 4.5.4.1.3 pontban meghatározottak szerint alakul.

4.6. Termékek elkészülése/átvétele

4.6.1 Online megrendelés esetén az elkészülési időre vonatkozó célt a vásárló állítja be. A különböző termékek elkészülési idejét illetően minden lényeges információ megtalálható weboldalunkon.

4.6.2 Az üzletben leadott megrendelések esetén speciális, alvállalkozó által készített termékek esetében (pl.: egyes fényképes ajándéktárgyak, keretezés, nyomdai munkák) az Eladó munkatársai telefonon értesítik a vevőt. Ebben az esetben is kerül várható elkészülési idő a megrendelőlapra/rendelésfelvételi lapra, de az kizárólag becslésnek tekinthető.

4.6.3 A Vásárló az elkészült termékeket az elkészülési időtől számított egy héten belül köteles átvenni.

4.6.3.1 Az át nem vett termékek megrendelőit az Eladó munkatársai e-mailben és telefonon értesítik.

4.6.3.2 Az eladó megrendeléshez kötött szolgáltatásai kapcsán létrejövő termékek egyedi, a vásárló külön igényeinek megfelelően készültek, így a vásárlástól való elállás nem vonatkozik rájuk. A 30 napnál régebben át nem vett megrendeléseket az Eladó a Vásárló részére kiszámlázza.

4.6.3.2.1 Amennyiben a megrendelés nem kerül kifizetésre, az Eladó a megrendelő személyes adatait jogos indokkal a megfelelő szerveknek továbbíthatja.

6. ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

6.1. Elállási jog

6.1.1. Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

6.2. Kellékszavatosság

6.2.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

6.2.1.1. a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;

6.2.1.2. ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.

6.2.2. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

6.2.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

6.2.4. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság

6.3.1. A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 6.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.3.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.3.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.3.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.3.5. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

6.3.6. Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az Eladónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

6.4. Jótállás

6.4.1. Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Panaszok kezelése

7.1.1. A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:

Kolibri Print Kft.

Telephely: 1173 Budapest, pesti út 34.

Telefon: +36 (1) 256 48 57

Email: ezfoto@ezfoto.hu / kolibriprintkft@gmail.com

7.1.2. Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

7.1.3. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:

7.1.3.1. a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezni;

7.1.3.2. jogát bírósági úton érvényesíteni;

7.1.3.3. a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni.

7.1.3.4. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

7.1.4. Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

7.2. Adatkezelés

Az Eladó a Vásárlók, illetve a Online feltöltés látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

7.3. Irányadó jog és illetékes bíróság

7.3.1. A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.

7.3.2. A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat – járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben – a Fővárosi Törvényszék illetékességének.

7.4. A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.

7.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa.

7.6. A Kolibri Print Kft. honlapján és az Online feltöltés rendszerében található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában az Eladó szellemi tulajdonát képezik.

7.7. Az Eladó és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít az Eladó székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve az Eladó jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is.

A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.9. A jelen ÁSZF 2018. 01.10. napjától hatályos.

1. számú melléklet – Jogorvoslati szervek

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság 

Fogyasztóvédelmi főosztály 
Cím:1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: (1) 450-2598
E-mail:   fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Békéltető testületi elérhetőségek 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Dr. Szendrei Andrea ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
Telefon: 06-22/510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
Fax: +36 36 323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Ügyfélfogadási rend (személyesen és telefonon is): H-CS: 13.00 – 15.00 óra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu vagy http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető testület 
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
E-mail:kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu
www.baranyabekeltetes.hu

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye: 
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Elnök: Mátyás Tibor
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/